Reclama adsense sus

Navigation

Eliberare pasaport simplu - acte necesare, taxe platite

Actele necesare si taxele platite pentru eliberarea pasaportului electronic simplu 2017

Documentele necesare pentru eliberarea pasaportului simplu electronic

1. Eliberare pasaport in cazul persoanelor majore cu domiciliul in Romania


- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
- dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, completate pe numele titularului, în original;
paşaportul anterior, dacă acesta există.
 Atentie
- documentele se depun personal, de către solicitanţi;
- în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitate de exerciţiu, cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, prezenţa titularului fiind obligatorie; în acest caz, cererea trebuie însoţită şi de hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 însoţită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal;
- la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă).

2. Eliberare pasaport in cazul persoanelor minore cu domiciliul in Romania care nu au implinit varsta de 14 ani


- certificatul de naştere al minorului, în original;
- document(e) de identitate ale parinţilor sau al unuia dintre parinţi, al reprezentantului legal sau, dupa caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
- dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, completate pe numele minorului, în original;
- paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există
  
In situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:
- procură specială sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
- procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
- hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
- hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, în original;
- actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
- act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original;

Atentie:
- depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;
- documentele se depun de către ambii părinţi/un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
- la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (minorii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptati de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);
  
    La ridicarea paşapoartelor minorilor cu vârsta sub 14 ani este necesară prezentarea certificatului de naştere al minorului, în original, alături de actul de identitate al părintelui/persoanei împuternicite prin procură specială să ridice documentul, în original.

3. Eliberare pasaport in cazul persoanelor minore cu domiciliul in Romania care au implinit varsta de 14 ani


cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate model nou (fără prenumele părinţilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;
 - declaraţii de acord pentru eliberarea paşaportului simplu electronic date de ambii părinţi/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaraţii);

  În situaţia în care cererea este formulată cu acordul pentru eliberarea paşaportului simplu electronic dat de un singur părinte/reprezentantul legal, aceasta trebuie să fie însoţită şi de:
    1. hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original; sau
    2. actul de deces al celuilalt părinte, în original; sau
    3. hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
    certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original;
    dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, în original;
    paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

Atentie:
- documentele se depun personal de către minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie;
- la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă);
- declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor se formulează în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;
 - declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor, date în alte condiţii decât cele prevăzute mai sus, trebuie să fie autentificate, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autorităţile străine competente;
 - hotarârile judecatoreşti pronunţate în străinatate trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare..


Tarife pentru eliberarea pasaportului simplu


1. Pentru cererile de eliberare a paşaportului simplu electronic depuse în ţară: - 258 lei
2. Pentru cererile de eliberare a paşaportului simplu electronic (minori sub 12 ani), cu valabilitate 3 ani depuse în ţară: - 234 lei
3.  Pentru cererile de eliberare a paşaportului simplu temporar depuse în ţară: - 96 lei

 Cum se poate efectua plata

1. on-line, în sistem internet banking, prin virament către conturile deschise de către fiecare Instituţie a Prefectului (vezi anexa - lista conturi),
Cetăţenii care fac plata on-line vor prezenta, la momentul depunerii cererii de eliberare a documentelor de care au nevoie, dovada plăţii generată la momentul efectuării tranzacţiei, fără certificarea de către bancă.

!!! Având în vedere că pentru confirmarea tranzacţiei efectuate prin internet banking este nevoie de mai mult de 24 de ore, pentru documentele care se eliberează în aceeaşi zi în care se depune cererea (paşaportul simplu temporar), recomandăm să se utilizeze modalităţi de plată a taxelor care permit dovada plăţii la momentul depunerii cererii.

2. la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către conturile deschise de către fiecare Instituţie a Prefectului,

3. în numerar
- la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului,
[pentru Bucureşti, plata se efectuează la casieriile Trezoreriei Sector 5 din Bd. Naţiunile Unite nr. 6-8, Calea 13 Septembrie nr.226 şi la ghişeele acesteia deschise special în sediul din Şoseaua Pipera nr. 49]
- la casieriile Instituţiilor Prefectului (în cazul paşapoartelor),

4. prin mandat postal (la orice Oficiu Poştal)

Atentie
Documentrul de plata trebuie sa contina urmatoarele menţiuni:
- numele, prenumele şi CNP-ul persoanei beneficiare a serviciului solicitat,
- tipul documentului solicitat
- contul IBAN, codul fiscal şi denumirea Instituţiei Prefectului judeţului (sau municipiul Bucureşti) unde va fi depusă cererea de eliberare a documentului (vezi anexa - lista conturi),
suma de plată.
Share

Post A Comment:

0 comments: