Reclama adsense sus

Navigation

Alocatia de stat pentru copii - informatii complete 2017

Informatii complete privind alocatia de stat pentru copii - sume, acte necesare, cine primeste

 Alocația de stat pentru copii este acordată lunar de statul român tuturor copiilor, ca o formă de ocrotire, așa cum prevede Legea nr. 61/1993. În principiu, alocația se acordă copiilor până la vârsta de 18 ani, însă dacă la împlinirea acestei vârste ei urmează cursurile învățământului liceal/profesional, tinerii vor primi în continuare alocația, până la terminarea cursurilor.
 Potrivit Legii Legea nr. 61/1993 alocația se stabilește în raport cu indicatorul de referință social (ISR) al cărui nivel stabilit prin lege este de 500 de lei, iar cuantumul acestor alocatii sunt după cum urmează:
- 0,4 ISR (200 de lei) pentru copiii cu vârsta de până la doi ani (sau de până la trei ani, în cazul copilului cu handicap); în plus, această alocație se cumulează cu indemnizația lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserție prevăzut de OUG nr. 148/2005;
- 0,168 ISR (84 de lei) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între doi ani şi 18 ani, precum şi pentru cei peste 18 ani care sunt încă la cursuri liceale/profesionale;
- 0,4 ISR (200 de lei) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între trei ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Acte necesare obținerii alocației de stat


Pentru obținerea alocației de stat pentru copii trebuie sa depuneți următoarele acte
-  Cerere tip;
-  Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită alocația de stat - copie și original;
-  Buletin (carte) de identitate pentru unul dintre parinți (cel care solicită sa fie titularul alocației) in original și copie;
-  Dosar cu șină.
Atenție - pentru a fi siguri ca primăria de care aparțineți nu dorește acte suplimentare (copii după certificatul de căsătorie de exemplu, sau declarație in cazul in care părinți nu sunt căsătoriți) față de cele de mai sus e bine sa consultați site-urile oficiale ale acestora.

Acte necesare alocația de stat pentru copiii născuţi în U.E.

- Certificat naştere copil - copie şi original
- Buletine /Carti identitate parinti - copie şi original
- Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dacă se doreşte plata în cont bancar)
- Dosar
- Formularul E 411/Adeverinţă de la instituţiile abilitate (din ţara unde s-a născut copilul) sau adeverinţă de salariat cu menţionarea datei angajării pentru părinţii care lucrează în România.

Alocația de stat pentru copiii născuţi în Republica Moldova


- Certificat naştere copil - copie şi original
- Buletine /Carti identitate parinti - copie şi original
- Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dacă se doreşte plata în cont bancar)
- Dosar
- Adeverinţă de la Casa de Asigurări Sociale a Republicii Moldova
- Acordul celuilalt soț (declaraţie scrisă de mână).

Informatii complete privind alocatia de stat pentru copii
Până la vârsta de 14 ani a copilului, alocația de stat se plătește unuia dintre părinți pe baza acordului acestora sau, dacă aceștia nu se înțeleg, pe baza deciziei autorității tutelare ori a hotărârii judecătorești, părintelui căruia i s-a încredințat copilul spre creștere. De asemenea, Legea nr. 61/1993 mai prevede că alocația "se plăteşte şi tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii".
După ce au împlinit 14 ani, copiii pot să primească ei înșiși alocația, însă cu încuviinţarea reprezentantului său legal. Cei care au împlinit 18 ani și au dreptul la alocație pentru că se află încă la cursuri, pot să primească alocația direct, fără să mai necesite vreo încuviințare, doar în baza unei cereri.

Dacă primiți alocația pentru copii în conturi bancare este important de știut faptul că alocația nu reprezintă un venit impozabil și că ea nu poate fi urmărită silit decât pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu. Deci  băncile nu pot încuviința, popriri pe conturile unde se virează sumele de bani reprezentând alocația de stat pentru copii.
Share

Post A Comment:

0 comments: